mateeco

The Right Direction

 

Bedrijven zijn continu actief met procesverbeteringen ter verhoging van het bedrijfsrendement. Daarbij wordt vaak gekozen voor toepassing van methodieken zoals CMMI, Lean, (Design for) Six Sigma, Systems Engineering, Prince, Agile (Scrum), etc..  Vaak komt dan de focus te liggen op toepassing van de gekozen methodiek en wordt het beoogde doel van efficiency verbetering uit het oog verloren. Methodieken beogen structuur aan te brengen in kwaliteitssystemen, waarna eventuele procesverbeteringen leiden tot verhoging van de efficiency.
Alleen toepassing van de Systems Engineering (SE) methodiek, ontwikkeld om te komen tot “ the first time right” leidt direct tot verbetering van efficiency. Bedrijven in alle sectoren, zowel opdrachtgevers als opdrachtnemers, blijken echter moeite te hebben om handjes en voetjes (proces en werkwijze) aan deze methodiek te geven, diverse operationele en ondersteunende management processen daarin te integreren en de focus te leggen op Aantoonbaarheid en Traceerbaarheid.


 

More Information